ماشین کوتینگ

COATING MACHINE

کوتینگ کاغذ عبارت از ایجاد پوششی از مواد بر روی کاغذ است. این پوشش با ایجاد تغییر در ماهیت اصلی کاغذ می تواند کاربرد بسیار زیادی داشته باشد. مثلا با کوتینگ رنگ بر روی کاغذ میتوان کاغذ های رنگی تولید کرد. یا با کوتینگ برخی مواد شیمیایی بر روی کاغذ، می توان کاغذ ترمال یا حرارتی تولید نمود. همچنین می توان با کوتینگ پارافین خاصیت مقاومت در برابر نفوذ آب را در کاغذ به وجود آورد. انواع دیگری از کوتینگ ها می توانند برای ایجاد قابلیت های رسانایی کاغذ، خاصیت چسبندگی، و سایر موارد مورد استفاده قرار گیرند. 

انواع ماشین کوتینگ:

ماشین کوتینگ کاغذ مدل TM-C13

TM-C13

ماشین کوتینگ کاغذ

مشاهده ماشین

ماشین کوتینگ دو طرفه مدل TM-C12

TM-C12

ماشین کوتینگ دوطرفه

مشاهده ماشین

ماشین کوتینگ فیلم، کاغذ مدل TM-C11

TM-C11

ماشین کوتینگ فیلم، کاغذ

مشاهده ماشین

ماشین کوتینگ و لمینت فیلم و کاغذ مدل TM-C10

TM-C10

کوتینگ و لمینت فیلم و کاغذ

مشاهده ماشین