ماشین برش رول به رول

 SLITTER MACHINE

ماشین برش رول به رول مناسب برای برش و رول انواع کاغذ، لایه های پلیمری، لایه های پشت چسب دار، فویل های آلومینیومی و غیره می‌باشد که در صنایع مختلف نظیر صنایع بسته بندی، لایه های ایزوله صنعتی، عایق های پشت چسب‌دار کاربرد دارد.

انواع ماشین برش رول به رول:

TM-S93 ماشین برش رول به رول کاغذی

TM-S93

ماشین برش رول به رول کاغذ

مشاهده ماشین

ماشین برش رول به رول کاغذ مدل TM-S92

TM-S92

ماشین برش رول به رول کاغذ

مشاهده ماشین

ماشین برش رول به رول کاغذ مدل TM-S91

TM-S91

ماشین برش رول به رول کاغذ

مشاهده ماشین

ماشین برش رول فیلم و کاغذ مدل TM-S90

TM-S90

ماشین برش رول فیلم و کاغذ

مشاهده ماشین

ماشین برش نوار چسب مدل TM-SBR12

TM-SBR12

ماشین برش نوار چسب

مشاهده ماشین